Firmakunst

NU KAN KØB AF KUNST TRÆKKES FRA I SKAT NYE OG FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER
I henhold til afskrivninglovens §§44A og 44B virksomhe der mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne betyder, at det er mere attraktivt for virksomheder at købe kunst værker.
Køber en virksomhed f.eks. et maleri til 100.000 kr. af en kunstner, kan virksomheden årligt afskrive 25 pct. af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftsmiddel.
De nye afskrivningsregler styrker erhvervslivets muligheder for at engagere sig i kulturlivet og bruge kunsten i virksomhe dens dagligdag.
FLERE FORDELE FOR DIN VIRKSOMHED Fradragsreglerne giver din virksomhed en række fordele og muligheder. F.eks. kan kunst have en positiv signalværdi over for dine medarbejdere og over for omverdenen:
I kan f.eks.: • Udsmykke virksomhedens lokaler og bygninger med kvalitetskunst – det giver noget smukt at kigge på og forbedrer arbejdsmiljøet. • Engagere medarbejderne i udsmykning af lokaler og indkøb af kunstværker. • Støtte en lokal kunstner. • Støtte en særlig kunstart. Derudover kan kvalitetskunst være en god investering.

HVAD SIGER REGLERNE? Afskrivningsreglerne gælder for: • Kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksom- hedens lokaler. • Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af bygningen eller de nærmeste omgivelser.
Kunstværker, der hænges op Kunstværker, der hænges op i virksomhedens lokaler, kan afskrives med 25 pct. om året. Hvis købesummen er på 12.300 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, kunstværket bliver købt.
Kunst som en del af bygningen Kunstnerisk udsmykning, som udføres som en del af virksomhedens bygninger eller de nærmeste omgivelser, kan afskri ves efter samme regler som afskrivning af bygninger – med 5 pct. om året.
Hvad må man købe af hvem? Kunstværket skal være et originalt billedkunstnerisk værk. Det vil sige et maleri, en skulptur, fotografisk kunst, installationskunst eller lignende. Det kan også være grafiske værker, men de skal så være fremstillet i begrænsede oplag, være nummererede og signeret af kunstneren.
Kunstværket skal være førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har kunstværket i kommis sion.
Retten til at afskrive på køb af kunst kan ikke bruges, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhe dens ejer.

MERE INFORMATION Kontakt jeres revisor, hvis I vil vide mere om afskrivningsreglerne for køb af kunst.
Find flere brochurer om nye skattefordele på kulturområdet på www.kum.dk.
Læs lovteksten i lov nr. 1389 af 20. december 2004.